ساتما - شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

ساتما

سامانه تحلیل اوراق تامین مالی

ساتما

سامانه تحلیل اوراق تامین مالی

در چند سال اخیر، طراحی و انتشار اوراق بهادار در چارچوب صنعت مالی اسلامی در ایران پیشرفت زیادی داشته است. اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز از جمله ابزارهای تامین مالی هستند که با شریعت سازگارند و می توان آن ها را در بازار ثانویه ای که توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین قیمت می شوند، خرید و فروش نمود. اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع و گواهی سپرده، اوراقی از جنس ابزارهای مالی با درآمد ثابت هستند که تا کنون در ایران منتشر شده اند و در بازارهای مالی خرید و فروش می شوند. تعهدات مربوط به این اوراق مشخص و از پیش تعیین شده اند. سامانه ساتما به منظور گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات اوراق با درآمد ثابت راه‌اندازی شده است.

بدنبال اطلاعات بیشتری هستید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق فرم مقابل با ما در تماس
باشید تا اطلاعات بیشتری در رابطه با محصول فوق برای شما
ارسال کنیمتماس با ما

میدان شهید طهرانی مقدم ، سرو شرقی ، خیابان مجد ، کوچه نسترن ، شماره 34

021-74318000 @Partdp


logo-samandehi